กำหนดการปล่อยเหรียญ Bitkub Coin (KUB)

กำหนดการปล่อยเหรียญ Bitkub Coin (KUB)
  • งบประมาณสนับสนุนระบบนิเวศ 30% จำนวน 300,000,000 KUB : ปล่อยเหรียญเป็นสัดส่วน 2% เพื่อใช้เป็นงบประมาณสำหรับรองรับ Gas Fee ในช่วงเริ่มต้นโปรเจกต์ ส่วนที่เหลือ จะทยอยปล่อยออกมาเป็นรายไตรมาสจนครบ 3 ปี (ปล่อยออกมาครั้งแรกในเดือนกันยายน ค.ศ. 2021)
  • งบประมาณสำหรับพัฒนาชุมชนและศูนย์การซื้อขาย 24% จำนวน 240,000,000 KUB : ทยอยปล่อยออกมาเป็นรายไตรมาสจนครบ 3 ปี (ปล่อยออกมาครั้งแรกในเดือนกันยายน ค.ศ. 2021)
  • งบประมาณสำรอง 30% จำนวน 300,000,000 KUB : ถูกล็อคไว้ในเครือข่ายเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นจะทยอยปล่อยออกมาเป็นรายปีจนครบ 3 ปี (ปล่อยออกมาครั้งแรกในเดือนกันยายน ค.ศ. 2024)
  • งบประมาณสำหรับสนับสนุนสภาพคล่อง 10% จำนวน 100,000,000 KUB : ปล่อยออกมาทั้งหมดในช่วงเริ่มต้นโปรเจกต์
  • งบประมาณสำหรับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ 5% จำนวน 50,000,000 KUB ปล่อยออกมาทั้งหมดในช่วงเริ่มต้นโปรเจกต์
  • งบประมาณสำหรับกิจกรรม Airdrop 1% จำนวน 10,000,000 : แจกจ่ายเสร็จแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *