สอนเทรดคริปโต #5 รูปแบบกราฟแท่งเทียนส่งสัญญาณขาลง ที่ควรรู้

เทรดบิทคอยน์

บทความแนะนำ :

รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่ส่งสัญญาณขาลง หรือ Bearish candlestick patterns นั้น แสดงถึงภาวะตลาดที่เริ่มจะถูกแรงขายเข้าควบคุม ทำให้มูลค่าหรือราคาต่ำลง การส่งสู่ขาลงนั้น อาจจะเป็นการแค่การกลับเพื่อพักตัวแล้วขึ้นต่อ หรือ อาจจะเป็นเทรนขาลงระยะยาวหรือไม่นั้น เทรดเดอร์หรือนักลงทุนจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของราคาและปัจจัยพื้นฐานของตลาดอย่างใกล้ชิด

5 รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่ส่งสัญญาณขาลงที่ควรรู้มีดังต่อไปนี้

1. รูปแบบ Bearish Engulfing Pattern (กลืนกินชาลง)

เป็นรูปแบบที่พบเห็นได้ในขณะที่กราฟขึ้นสูงที่สุด และแท่งเทียนขาขึ้นถูกกลืนด้วยแท่งเทียนสีแดง หรือ ปิดราคาที่ต่ำกว่าของกราฟแท่งก่อนหน้า รูปแบบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อราคาเปิดของเทียนที่กลืนกินอยู่สูงกว่าจุดปิดของแท่งเทียนแรก และเมื่อการปิดของแท่งเทียนที่กลืนกินอยู่ต่ำกว่าการเปิดของแท่งเทียนแรก ยิ่งแท่งเทียนมีขนาดใหญ่มากกว่ามีราคาปิดต่ำกว่ามากก็แสดงให้เห็นถึงความแรงของการกลับตัว

รูปที่ 1 รูปแบบ Bearish Engulfing Pattern
รูปที่ 1 รูปแบบ Bearish Engulfing Pattern

ในการเข้าเทรดหรือการซื้อขายนั้น เทรดเดอร์จะต้องรอให้แท่งที่ 2 จบก่อน แล้วค่อยออเดอร์ขาย หรือ Sell โดยวางตำแหน่ง Stop-loss ไว้ที่ปลายหางของแท่งใหญ่ การเข้าซื้อขายต้องมองภาพรวมของใหญ่ให้มั่นใจเสียก่อน เช่น TF W1 เพื่อดูเทรนโดยรวม ถ้าอยู่ในเทรนขาลงใน TF ใหญ่ การเข้าออเดอร์ขายก็สามารถเป็นการซื้อขายในระยะยาวได้

รูปแบบ Bearish Engulfing Pattern
รูปที่ 2 รูปแบบ Bearish Engulfing Pattern


2. รูปแบบ Shooting Star (ดาวตก)

รูปแบบ Shooting Star (ดาวตก) ถ้าปรากฏอยู่ในเทรนขาขึ้น เป็นเครื่องหมายที่ส่งสัญญาณให้เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสู่แนวโน้มขาลง เป็นรูปแบบแท่งเทียนสีเขียวที่อยู่ในขาขึ้น แต่ถูกแรงขายผลักลงมาจนเหลือปลายไส้ยาว ด้านล่างอาจจะมีไส้เล็กน้อยก็ได้ จะเป็นสีเขียวหรือแดงก็ได้

รูปแบบ Shooting Star (ดาวตก)
รูปที่ 3 รูปแบบ Shooting Star (ดาวตก)

การเทรดเมื่อเกิดรูปแบบ Shooting Star (ดาวตก)นี้ เทรดเดอร์ต้องรอให้แท่งดาวตกนี้จบแท่งเสียก่อน แล้วค่อยออเดอร์ Sell ในแท่งถัดไป โดยทำการวาง Stop-loss ไว้ที่ปลายหางหรือไส้ของแท่งดาวตก การจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงจริงๆหรือไม่นั้น เทรดเดอร์จะต้องดูอินดิเคเตอร์หรือเทรนใน TF ที่สูงขึ้นไป เช่น D1 หรือ W1 ช่วยในการตัดสินใจ

กราฟแท่งเทียน รูปแบบ shooting star candle
รูปที่ 4 shooting star candle


3. รูปแบบ Dark Cloud Cover

รูปแบบ Dark Cloud Cover นี้เกิดจากแท่งเขียวและแท่งแดงแท่งใหญ่ 2 แท่งคู่กันปรากฏบนเทรนขาขึ้น โดยที่แท่งแดงจะเหนือแท่งเขียวก่อนหน้า และปิดเลยกึ่งกลางของแท่งเขียว การปิดเหนือจุดกึ่งกลางอาจเข้าข่ายเป็นการกลับตัว แต่จะไม่ถือว่าเป็นขาลง

รูปแบบ Dark Cloud Cover
รูปที่ 5 รูปแบบ Dark Cloud Cover

เช่นเดียวกับรูปแบบการกลืนในขาลง (Bearish Engulfing) แรงกดดันในการซื้อที่เหลือจะส่งผลให้ราคาสูงขึ้นในช่วงเปิดทำให้เกิดช่องว่างเปิดเหนือตัวแท่งเทียนสีเขียว หลังจากนั้นแรงขายจากผู้ขายก็ทยอยผลักราคาต่ำลงจนปิดต่ำกว่ากึ่งกลางของแท่งเขียวได้

กราฟแท่งเขียน รูปแบบ Dark Cloud Cover
รูปที่ 6 รูปแบบ Dark Cloud Cover

สิ่งที่จะยืนยันได้ว่ามีสัญญาณเป็นขาลง สามารถดูได้จากแท่งเทียนแท่งถัดมาจะเป็นแท่งสีแดงหรืออยู่สภาวะขาลง จากรูปข้างบน แท่งเทียนถัดมาไม่มีแท่งไหนที่ปิดราคาเหนือแท่ง Dark Cloud Cover ได้เลย ราคาจะค่อยตกลงมาเรื่อยๆ เทรดเดอร์สามารถเข้าออเดอร์ขาย (Sell) ได้ถัดจากแท่งเทียนอีกแท่งปิดลงและไม่ปิดเหนือแท่งขาว โดยวาง Stop-loss ไว้ที่ปลายแท่งขาวแท่งใหญ่ที่เป็นแท่งสัญญาณ Dark Cloud Cover


4. รูปแบบ Evening Star candlestick

เป็นรูปแบบแท่งเทียนขาลงประกอบด้วยแท่งเทียนสามแท่ง ได้แก่ แท่งเทียนสีขาวขนาดใหญ่, แท่งเทียนขนาดเล็กและแท่งเทียนสีแดง รูปแบบ Evening Star มีความสัมพันธ์กับด้านบนของแนวโน้มขาขึ้นซึ่งแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นใกล้จะสิ้นสุดแล้ว สิ่งที่ตรงกันข้ามกับ Evening Star คือรูปแบบ Morning Star ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ขาขึ้น

รูปแบบ Evening Star
รูปที่ 7 รูปแบบ Evening Star

รูปแบบ Evening Star ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ว่าแนวโน้มขาลงได้เริ่มขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามอาจเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นท่ามกลางสัญญาณรบกวนของข้อมูลราคา เพื่อช่วยให้ระบุได้อย่างน่าเชื่อถือเทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้ price oscillators และเส้นแนวโน้มเพื่อยืนยันว่ามีรูปแบบ Evening Star เกิดขึ้นจริงหรือไม่

กราฟรูปแบบ Evening Star
รูปที่ 8 รูปแบบ Evening Star

5. รูปแบบ Bearish Harami

เป็นรูปแบบบ่งบอกถึงขาลงโดยประกอบโดยแท่งเทียนสีเขียวแท่งใหญ่ ปกคลุมแท่งเทียนเล็กๆในแท่งถัดมา (จริงๆแล้วจะเป็นสีใดก็ได้) แท่งเล็กนี้ยิ่งมีขนาดเล็ก ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาลงได้สูง คำว่า Harami ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงคนท้อง ดังนั้นรูปแบบโดยรวมของแท่งเทียนถ้ามองแล้วก็จะคล้ายๆกับคนท้องนั่นเอง

รูปแบบ Bearish Harami
รูปที่ 9 รูปแบบ Bearish Harami

เทรดเดอร์สามารถใช้อินดิเคเตอร์เพื่อยืนยันถึงการกลับตัวควบคู่กับแพทเทิร์น Bearish Harami ได้ โดยอินดิเคเตอร์ที่จะใช้ก็จะเป็นประเภท Relative strength index (RSI) และ Stochastic oscillator และจะทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แม่นยำมากขึ้น

กราฟแท่งเทียน รูปแบบ Bearish Harami
รูปที่ 10 รูปแบบ Bearish Harami

นอกจากนี้ ความแม่นยำจะมีมากขึ้น สร้างกำไรมากขึ้นถ้าใช้ TF ใหญ่ๆในการมองบ่งชี้เทรน ยิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่แล้วจะยิ่งได้เปรียบในการทำกำไรระยะยาว การเข้าออเดอร์จะทำได้เมื่อจบแท่งเล็ก และวาง Stop-loss ไว้ที่ปลายหางของแท่งใหญ่


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *