bitkub ฝากเงินด้วย qr code (ขั้นต่ำ 40บาท)

bitkub ฝากเงินขั้นต่ำ

วิธีฝากเงินบาทเข้าบัญชี bitkub ด้วย คิวอาร์โค้ด

ฝากผ่านหน้าเว็บไซต์ :

 • ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ bitkub.com
 • ไปที่หน้าเงินของฉัน และกดปุ่ม ฝาก (ตามรูปประกอบด้านล่าง)
bitkub ฝากเงินด้วย qr code (ขั้นต่ำ 40บาท)
 • เลือกชำระด้วย Mobile Application (QR Code)
 • กรอกจำนวนเงินที่ต้องการ
 • กดปุ่ม ยืนยันฝากเงิน (ตามรูปประกอบด้านล่าง)
วิธีฝากเงินบาทเข้าบัญชี bitkub ด้วย คิวอาร์โค้ด
 • จากนั้นระบบจะสร้าง ยอดเงินฝาก และ qr code ขึ้นมา ให้สแกนด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารที่รองรับ

ฝากผ่านแอปพลิเคชั่น bitkub :

เงือนไข และควรรู้เกี่ยวกับการฝากเงินผ่าน qr code :

 • ฝากขั้นต่ำ 40 บาท
 • บัญชีผู้ใช้ bitkub ต้องผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
 • ตัวสะกดของ ชื่อ-สกุล ระหว่างบัญชีธนาคาร และบัญชี bitkub ของท่าน จะต้องตรงกัน
 • qr code ที่ถูกสร้าง สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น / ถ้าจะฝากเพิ่ม หรือแก้ไขจำนวนเงินให้สร้าง qr code ขึ้นมาใหม่
 • ระบบฝากเงิน qr code ปิดให้บริการเวลา 23:55 น. – 00:05 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *