วิธีการสมัคร Bitkub Next

วิธีการสมัคร Bitkub Next
  • เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ app.bitkubnext.com อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลของ Bitkub NEXT กดปุ่มถัดไปจนจบ จากนั้นให้กด “ เริ่มต้นใช้งาน ”
สมัคร Bitkub Next
  • ระบบจะนําไปยังหน้าลงทะเบียน ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ Email พร้อมตั้งรหัสผ่าน
  • ทำความเข้าใจข้อมูล “ เงื่อนไขการใช้บริการ ” และ “ นโยบายความเป็นส่วนตัว ” แล้วติ้กในกล่องเพื่อยอมรับ จากนั้นกด “ยืนยัน”
  • ระบบจะส่งรหัสยืนยันตัวตน ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้กรอกไว้ กรอกรหัสที่ได้รับ แล้วกด “ยืนยัน” เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป
  • ตั้งรหัส PIN Code 6 หลัก และทําการยืนยันอีกครั้ง
สมัครบิทคับเน็กซ์
  • ระบบจะให้ตั้งข้อมูลความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยการตั้งค่า Face ID และ Biometric (ลายนิ้วมือ) เมื่อตั้งค่า เรียบร้อย ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน Bitkub NEXT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *