6 ข้อสำคัญ ในการทำ KYC บน bitkubให้ผ่านในครั้งเดียว

6 ข้อสำคัญ ในการทำ KYC บน bitkubให้ผ่านในครั้งเดียว

สำหรับเพื่อนๆที่สมัครกระดานเทรด bitkub แล้ว และอยากทำการยืนยันตัวตน (KYC) ให้ผ่านง่ายๆเพียงครั้งเดียว จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำหลายรอบ เพื่อนๆต้องรู้ 6 ข้อสำคัญเหล่านี้

1. บัตรประชาชนสำคัญอย่างไร?

 • ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชน
 • อายุบัตรประชาชนต้องไม่เหลือน้อยกว่า 1 เดือน

2. การกรอกข้อมูลอาชีพ

 • ต้องระบุสถานที่ทำงาน ชื่อบริษัท ร้านค้า ให้ชัดเจน หากมีอาชีพอิสระ ทำงานอยู่ที่บ้านให้ระบุที่อยู่ที่บ้าน

3. แหล่งรายได้ของคุณ

 • ต้องระบุแหล่งที่มาเงินทุนของคุณให้ชัดเจน ถ้าได้รับมาจากสามี ผู้ปกครองให้ระบุชื่อเจ้าของเงินทุนมาด้วย

4. Suitable Test บททดสอบการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุน

 • ต้องตอบข้อมูลตามความเป็นจริง

5. การถ่ายภาพ

 • ถ่ายภาพบัตรประชาชนด้านหน้า ข้อมูลในภาพต้องชัดเจนและต้องอ่านออกได้ ได้แก่ ข้อมูลผู้ออกบัตร, วันหมดอายุของบัตร
 • ถ่ายภาพหลังบัตรประชาชน ต้องสามารถอ่านชุดตัวเลขเรเซอร์ออกได้
 • การถ่ายภาพหน้าตรง ห้ามโป๊เปลือย หรือแสงออกเชินลามก และห้ามถ่ายภาพติดใบหน้าผู้อื่น

6. กรณีอายุ 18 – 20 ปี

 • ต้องแนบเอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ครบถ้วน
 • หนังสือยินยอมต้องเขียนและเซ็นต์ด้วยน้ำหมึกจริง
 • ผู้ปกครองต้องเซลฟี่กับรูปบัตรประชาชน และกระดาษเขียนยินยอมให้บุตรหลานที่อยู่ในความปกครอง สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกับ Bitkub.com พร้อมลงลายเช็นต์

เครดิตบทความ : facebook.com/Bitkubacademy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *