Tag: ทองคำ

ความรู้

ความสัมพันธ์ของทองคำและบิทคอยน์

นานมาแล้วในสมัยก่อน ในยุคที่ผู้คนยังไม่รู้จักคำว่า “สกุลเงิน” ผู้คนส่วนใหญ่ได้ทำการดำรงชีวิตโดยการทำสิ่งที่ตนเองถนัดเพื่อเลี้ยงชีพ และทำการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกัน เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่พอเวลาผ่านไป ก็พบว่าการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้เกิดปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาสินค้า หรือความต่างของมูลค่าที่ไม่เท่าเทียม ถ้าเราลองนึกตัวอย่างว่า เราอยู่ในยุคที่เราต้องตีราคาเสื้อผ้าของเราเป็นจำนวนปลาที่ตกมาได้ หรือเราจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงวัว 10 ตัว เพื่อนำไปแลกบ้านหรือข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เราจะต้องเก็บรักษาปลาของเรายังไงถึงจะนำไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ หรือว่าเราจะต้องแบ่งส่วนวัวของเรายังไง หากเราต้องการแลกกับของที่มีมูลค่าน้อยกว่า มันคงจะลำบากไม่มากก็น้อย กว่าเราจะแลกเปลี่ยนของสิ่งใดสิ่งนึงกับคนอื่นได้ ผู้คนในสมัยนั้นก็เลยต่างหาวิธีแก้ปัญหาและเฟ้นหาสิ่งที่จะสามารถทำให้การแลกเปลี่ยนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จนกระทั่งผู้คนได้มาเจอกับแร่สีเหลืองทองชนิดนึงที่เรียกว่า ‘ทองคำ’ ทองคำนั้นเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่ไหน เวลาไหน ทองคำก็เป็นสิ่งที่นิยมสำหรับการแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำเครื่องประดับ การเก็บรักษาผ่านกาลเวลาหลายร้อยปี…อ่านเพิ่มเติมความสัมพันธ์ของทองคำและบิทคอยน์