Tag: บิทาซซ่า

crypto exchange

เหรียญ BTZ ของ bitazza คืออะไร?

BTZ เป็นเหรียญดิจิทัลประเภท Utility Token ที่ออกมาเพื่อการใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Bitazza ที่ใช้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแพลตฟอร์มของบิทาซซ่าเท่านั้น เหรียญ btz มีจำนวนทั้งหมด กี่เหรียญ จำกัดที่ 300 ล้านเหรียญ มีการแบ่งสรรปันส่วนเหรียญ btz ดังนี้ กลุ่ม 1 – ผู้ทำประโยชน์ให้บริษัท, พาร์ทเนอร์, ส่วนเก็บรักษาในบริษัท 102 ล้าน กลุ่ม 2 – คณะผู้ก่อตั้ง 90…อ่านเพิ่มเติมเหรียญ BTZ ของ bitazza คืออะไร?