Memo ในกระดานเทรดคริปโตฯ คืออะไร?

Memo ในกระดานเทรดคริปโตฯ คืออะไร?

หากใครเคยโอนเหรียญคริปโตฯเหล่านี้ : BNB, XLM, XRP, BAND, ATOM, EOS, … จากกระดานเทรดหนึ่งไปยังอีกกระดานเทรดหนึ่ง ก็คงจะพบว่านอกจากจะระบบจะให้ระบุ Address ปลายทางแล้วยังต้องใส่ Memo ด้วย แล้วมันคืออะไรกัน มีความสำคัญอย่างไร?

Memo (Destination Tag) ใช้สำหรับระบุที่อยู่ของกระเป๋าของสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากบางสกุลคริปโตฯนั้นใช้ที่อยู่เดียวกัน จึงจำเป็นต้องใส่ Memo/Tag ในการระบุว่าใคร คือเจ้าของกระเป๋านั้นกันแน่

ขอตัวอย่างง่ายๆ เช่น เราอาศัยอยู่คอนโดฯ เพื่อนอยากส่งของมาให้เรา เพื่อนก็ต้องระบุเลขห้องของเราด้วย จะได้รู้ว่าส่งให้ห้องไหน ไม่ใช่แค่ใส่ที่อยู่ของคอนโดเฉยๆ

หมายเหตุ : ก่อนการทำธุรกรรมให้เพื่อนๆตรวจสอบกับกระดานเทรดที่กระเป๋าปลายทางของเพื่อนๆ ว่าจำเป็นต้องใส่ Memo/Tag ในการโอนเหรียญนั้นหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *